UNITED KINGDOM HARP ASSOCIATION

AMDANOM NI

Mae The United Kingdom Harp Association (Cymdeithas Delynau’r Deyrnas Gyfunol) yn dathlu ein diwylliant unigryw, yn hybu creadigrwydd, ac yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol o fewn ein cymuned amrywiol o delynorion.

Pwy ddylai ymuno?

  • Unrhyw un sy’n canu’r delyn: proffesiynol, myfyriwr neu amatur.
  • Unrhyw un sy’n cynnig gwasanaethau ar gyfer telynorion a’r delyn.
  • Unrhyw un sy’n meddwl y byd o’r delyn, ac sydd â diddordeb mawr ym mhopeth sy’n ymwneud â’r offeryn.

Amdanom ni

Mae The United Kingdom Harp Association yn dathlu ein diwylliant unigryw, yn hybu creadigrwydd, ac yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol o fewn ein cymuned amrywiol o delynorion.

Mae’r Gymdeithas yn bodoli er mwyn tynnu at ei gilydd bawb sydd â diddordeb yn y delyn yn ei holl ffurfiau, yn cynnwys telynorion amatur a phroffesiynol, athrawon, a busnesau sy’n darparu gwasanaethau ym myd y delyn. Caiff ei rhedeg gan dîm o wirfoddolwyr di-dâl.


Pwt o Hanes

Mae gwreiddiau’r UKHA yn mynd yn ôl i 1959 pan, yn ystod y Gystadleuaeth Ryngwladol Gyntaf i Delynorion, a gynhaliwyd yn Israel, cynigiodd M. Pierre Jamet y dylid ffurfio cymdeithas ryngwladol y telynorion, i’w hadnabod fel yr “Association Internationale des Harpistes et Amis de la Harpe”, a datblygwyd y cynllun hwn mewn nifer o wledydd ledled y byd.

Ar gais M. Jamet, aeth Mme Maria Korchinska ati – gyda chymorth gan Michael Jefferies John Marson – i ystyried y posibilrwydd o ffurfio Adran y Deyrnas Gyfunol o’r Gymdeithas. O ganlyniad i arolwg a drefnwyd ymhlith rhai o’r prif delynorion proffesiynol yn Llundain, gwelwyd fod cefnogaeth gref i’r syniad.  

Cytunwyd felly i fwrw ’mlaen, a daeth yr United Kingdom Harpists Association i fodolaeth ar 1 Hydref 1964. Yn y cyfnod ers hynny, mae’r Gymdeithas wedi agor ei haelodaeth nid yn unig i delynorion proffesiynol, ond hefyd i fyfyrwyr, amaturiaid a charedigion yr offeryn, a chyfeirir ati’n awr fel The United Kingdom Harp Association.

Y Llywydd cyntaf oedd John Sebastian Morley.

Y Llywydd presennol yw Sioned Williams a’r Is-lywydd yw Ruth FaberCopyright © UKHA 2020 Email: admin@ukharp.net

Powered by Wild Apricot Membership Software